• โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
  156 หมู่ที่ 10บ้านทุ่งแล้ง ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240

 • โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
  156 หมู่ที่ 10บ้านทุ่งแล้ง ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240

 • IMG_9001.JPG

  การศึกษาดูงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะและIQA AWARD

 • IMG_8852.JPG

  การแข่งขันทักษะวิชาการและงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70

 • S__5021726.jpg

  การเข้าค่ายคนดีศรีทุ่งอุดม

 • 1651977951-2.jpg

  ประชาสัมพันธ์การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖๕

 • 1641713316358.jpg

  ประกาศโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ

 • IMG_1071.JPG

  อบรมการพัฒนาความร่วมมือการจัดการทรัพยากรป่าไม้

 • IMG_1200.JPG

  25 พฤศจิกายน วันวชิราวุธ

 • IMG_0432.JPG

  กิจกรรมวันลอยกระทง ปีการศึกษา 2564

 • LINE_ALBUM_13112021_๒๑๑๑๑๓_171.jpg

  กิจกรรมบ่มเพาะความกรุณาให้กับเยาวชน

 • 190115985_310046464111527_5784084417344044791_n.jpg

  ประกาศโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา เรื่อง การเปิดเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

คำสั่งออนไลน์ (E-Office)

ผู้บริหาร