• โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
    156 หมู่ที่ 10บ้านทุ่งแล้ง ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240

  • โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
    156 หมู่ที่ 10บ้านทุ่งแล้ง ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240

กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยาได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ นางธีรดา แก้วบุญปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม โดยประธานในพิธีลงนามถวายพระพร เปิดกรวยดอกไม้ ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์ กล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล ปลูกต้นไม้และร่วมพัฒนาเขตพื้นที่รับผิดชอบ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง