• โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
    156 หมู่ที่ 10บ้านทุ่งแล้ง ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240

  • โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
    156 หมู่ที่ 10บ้านทุ่งแล้ง ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240

คณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้นิเทศติดตามตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษา

16 ธ.ค. 62 | รับชม : 59 ครั้ง