• โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
    156 หมู่ที่ 10บ้านทุ่งแล้ง ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240

  • โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
    156 หมู่ที่ 10บ้านทุ่งแล้ง ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240

คณะกรรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ. สุมล สัญญเดช ในการเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

11 มิ.ย. 63 | รับชม : 37 ครั้ง