• โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
    156 หมู่ที่ 10บ้านทุ่งแล้ง ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240

  • โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
    156 หมู่ที่ 10บ้านทุ่งแล้ง ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องวันคล้ายวันสวรรคต รัชการที่ 9 และร่วมกันพัฒนาบริเวรโรงเรียน

15 ต.ค. 63 | รับชม : 58 ครั้ง