• โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
    156 หมู่ที่ 10บ้านทุ่งแล้ง ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240

  • โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
    156 หมู่ที่ 10บ้านทุ่งแล้ง ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240

กิจกรรมเลี้ยงอำลาคุณครูเอื้อมเดือน ปินตาวะนา เนื่องจากย้ายไปปฏิบัติหน้าที่สอน ณ โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม

18 พ.ย 63 | รับชม : 53 ครั้ง