• โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
    156 หมู่ที่ 10บ้านทุ่งแล้ง ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240

  • โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
    156 หมู่ที่ 10บ้านทุ่งแล้ง ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240

ประชาสัมพันธ์การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖๕

8 พ.ค. 65 | รับชม : 214 ครั้ง