• โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
    156 หมู่ที่ 10บ้านทุ่งแล้ง ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240

  • โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
    156 หมู่ที่ 10บ้านทุ่งแล้ง ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240

การแข่งขันทักษะวิชาการและงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70

26 ก.ย. 65 | รับชม : 46 ครั้ง