• โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
    156 หมู่ที่ 10บ้านทุ่งแล้ง ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240

  • โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
    156 หมู่ที่ 10บ้านทุ่งแล้ง ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240

วันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ ๒๒ ปี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

26 ธ.ค. 61 | รับชม : 88 ครั้ง