• โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
  156 หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งแล้ง ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240

 • โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
  156 หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งแล้ง ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240

 • โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
  156 หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งแล้ง ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240

 • (6).jpg

  กิจกรรมผู้นำเยาวชนสภานักเรียน

 • 1.png

  ประกาศโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

 • 1721786901-Screenshot 2024-07-17 123547.png

  ประกาศโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

 • (4).jpg

  กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2567

 • 1721273444- (3).jpg

  โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยาได้รับการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากคณะกรรมการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 5

 • 1720621096-2.jpg

  โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยาจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือเนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2567

 • (3).jpg

  โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา ได้ให้การต้อนรับคณะจากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง และท่านศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ในโอกาสลงพื้นที่กำกับ ติดตาม และให้คำปรึกษา หลักสูตรต้า

 • 5.jpg

  การประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 5/2567 ผ่านระบบ Conference กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ณ ห้องประชุมโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางปฏิบัติทางการศึ

 • 1719570307- (1).jpg

  โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา ได้รับรางวัล การค้นหาความโดดเด่นของสถานศึกษา เพื่อรับเครื่องหมาย "คุณภาพพิเศษแห่ง สพฐ. (OBEC Special)" ในกลุ่มนำร่อง ระดับ 3 ดาว รอบ 2

 • 4.jpg

  โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยาได้รับเกียรติบัตร เป็นหน่วยงานดีเด่น

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูข่าวทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

คำสั่งออนไลน์ (E-Office)

ผู้บริหาร