ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ทางออนไลน์
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71
ประชาสัมพันธ์ แพลตฟอร์ม

เข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา