• โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
    156 หมู่ที่ 10บ้านทุ่งแล้ง ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240

  • โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
    156 หมู่ที่ 10บ้านทุ่งแล้ง ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240

ถวายเทียนพรรษาร่วมกับชุมชน

วันที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยาการของนำโดย นางธีรดา แก้วบุญปัน ผู้อํานวยการโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณะครูและตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมถวาย เทียนพรรษากับหัวหน้าส่วนราชอำเภอเมืองปาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอและส่วนราชการต่างๆ ณ วัดทุ่งบอน(บ้านป่าเหว) ตําบลบ้านขอ อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง โดยมี นายนพรัตน์ รักษ์ไพรสาณฑ์ นายอำเภอเมืองปาน เป็นประธานในพิธีการถวายเทียนพรรษาให้แก่ วัดต่างๆในอำเภอเมืองปานในครั้งนี้