• โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
    156 หมู่ที่ 10บ้านทุ่งแล้ง ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240

  • โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
    156 หมู่ที่ 10บ้านทุ่งแล้ง ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240

วันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ ๒๒ ปี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ ๒๒ ปี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีนายสุมล สัญญเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยครู และนักเรียนเข้าร่วม โดยมีการจัดพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ ๗ รูป เป็นประจำทุกปีเพื่อความเป็นสิริมงคล วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง