• โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
    156 หมู่ที่ 10บ้านทุ่งแล้ง ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240

  • โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
    156 หมู่ที่ 10บ้านทุ่งแล้ง ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240

ข่าวทั้งหมด

# หัวข้อข่าว ประเภท วันที่
1 โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยาได้ดำเนินการตามมาตรการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 10 มี.ค. 67
2 รางวัลเกียรติบัตรด้านความปลอดภัยในการทำงาน ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานและการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2566 ทั่วไป 23 พ.ย 66
3 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรีนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 23 พ.ย 66
4 กิจกรรม ?วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า? ทั่วไป 23 พ.ย 66
5 กิจกรรม Work Shop Lampang Rajabhat Music Festival ทั่วไป 13 พ.ย 66
6 กิจกรรมสานต่อการเรียนรู้ "เรื่องความพลัดพรากสุญเสียคุณค่าและความหมายของชีวิต"ให้กับเยาวชน โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ทั่วไป 9 พ.ย 66
7 โครงการจิตอาสาพิทักษ์สถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษิตริย์ โดยพุทธสมาคมจังหวัดลำปาง ณ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา ทั่วไป 9 พ.ย 66
8 โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยาต้อนรับท่านพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะ ทั่วไป 6 พ.ย 66
9 การประเมิน สถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่ ทั่วไป 3 ต.ค. 66
10 การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง วPA ทั่วไป 28 ก.ย. 66
11 ครงการเด็กและเยาวชนตำบลบ้านขอ สร้างสรรค์ปันสุขด้วยสมุนไพรสู่ชุมชน ทั่วไป 28 ก.ย. 66
12 ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ทั่วไป 15 ก.ย. 66
13 โครงการอบรมส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน ตำบลบ้านขอ ทั่วไป 13 ก.ย. 66
14 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วันที่ 8 กันยายน 2566 ทั่วไป 11 ก.ย. 66
15 กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ทั่วไป 4 ก.ย. 66
16 แข่งขันจรวดขวดน้ำ ระดับประเทศ ทั่วไป 30 ส.ค. 66
17 การประกวดโครงงานหนังสั้นและสารคดีสั้นเรื่องการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้ ทั่วไป 30 ส.ค. 66
18 การแข่งกีฬาเยาวชนอำเภอเมืองปาน ทั่วไป 30 ส.ค. 66
19 โครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรมม ทั่วไป 17 ส.ค. 66
20 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทั่วไป 17 ส.ค. 66
21 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทั่วไป 17 ส.ค. 66
22 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระเจ้าอยู่หัว ทั่วไป 28 ก.ค. 66
23 การประกาศงดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด ประจำปีงบประมาณ 2566 ทั่วไป 19 มิ.ย. 66
24 วันงดสูบบุหรี่โลก 2566 ทั่วไป 2 มิ.ย. 66
25 การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 28 พ.ค. 66
26 แพลตฟอร์ม ไทยมีงานทำ ทั่วไป 17 เม.ย. 66
27 การศึกษาดูงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะและIQA AWARD ทั่วไป 13 ต.ค. 65
28 การแข่งขันทักษะวิชาการและงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ทั่วไป 26 ก.ย. 65
29 การเข้าค่ายคนดีศรีทุ่งอุดม ทั่วไป 22 ก.ย. 65
30 ประชาสัมพันธ์การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ทั่วไป 8 พ.ค. 65
31 ประกาศโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ ทั่วไป 9 ม.ค. 65
32 25 พฤศจิกายน วันวชิราวุธ ทั่วไป 25 พ.ย 64
33 อบรมการพัฒนาความร่วมมือการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ทั่วไป 25 พ.ย 64
34 กิจกรรมวันลอยกระทง ปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 19 พ.ย 64
35 กิจกรรมบ่มเพาะความกรุณาให้กับเยาวชน ทั่วไป 13 พ.ย 64
36 ประกาศโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา เรื่อง การเปิดเรียน ทั่วไป 30 ต.ค. 64
37 ประกาศโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ ทั่วไป 8 ส.ค. 64
38 ประกาศโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ ทั่วไป 31 ก.ค. 64
39 ประกาศโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ ทั่วไป 16 ก.ค. 64
40 ประกาศโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ ทั่วไป 13 ก.ค. 64
41 ประกาศโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ทั่วไป 5 มี.ค. 64
42 การประกวดผลงานนักเรียนโครงการสร้างสรรค์ วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ต้นแบบการเสริมสร้างความปลอดภัยในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมทางเลือกในรูปแบบออนไลน์ (คลิปสั้น) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ทั่วไป 3 มี.ค. 64
43 การจุดประกายด้านความคิด ทั่วไป 20 ก.พ. 64
44 ประกาศโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทั่วไป 28 ม.ค. 64
45 ยกเลิกประกาศปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ ทั่วไป 11 ม.ค. 64
46 ประกาศโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ ทั่วไป 6 ม.ค. 64
47 กิจกรรมกีฬาสีภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ทั่วไป 4 ม.ค. 64
48 กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน ทั่วไป 25 ธ.ค. 63
49 การเข้าร่วมอบรมสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๔ ทั่วไป 23 ธ.ค. 63
50 กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ทั่วไป 21 ธ.ค. 63
51 การประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 17 ธ.ค. 63
52 การนิเทศ กำกับ ติดตาม ผลการปฏิบัติงาน ทั่วไป 9 ธ.ค. 63
53 กิจกรรมเลี้ยงอำลาคุณครูเอื้อมเดือน ปินตาวะนา เนื่องจากย้ายไปปฏิบัติหน้าที่สอน ณ โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม ทั่วไป 18 พ.ย 63
54 การอบรมโครงการพัฒนาสื่่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ทั่วไป 18 พ.ย 63
55 กิจกรรมวันลอยกระทง ทั่วไป 30 ต.ค. 63
56 กิจกรรมน้อมรำลึกวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9 ทั่วไป 15 ต.ค. 63
57 กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องวันคล้ายวันสวรรคต รัชการที่ 9 และร่วมกันพัฒนาบริเวรโรงเรียน ทั่วไป 15 ต.ค. 63
58 โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยาได้รับรางวัลชมเชยสถานศึกษาปลอดภัย ทั่วไป 1 ต.ค. 63
59 กิจกรรมการอบรมเยาวชนยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด ทั่วไป 1 ต.ค. 63
60 กิจกรรมเข้าค่ายเยวชน คนดีศรีทุ่งอุดม ทั่วไป 14 ก.ย. 63
61 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ทั่วไป 10 ก.ย. 63
62 กิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากฟักข้าว ทั่วไป 10 ก.ย. 63
63 กิจกรรมปรับความคิด ชีวิตเปลี่ยน ทั่วไป 25 ส.ค. 63
64 การนิเทศ ติดตาม การประเมินผลระบบการบริหาร และการจัดการศึกษา ทั่วไป 18 ส.ค. 63
65 โครงการส่งเสริมสุขภาพเยาวชนตำบลบ้านขอ ทั่วไป 13 ส.ค. 63
66 กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทั่วไป 10 ส.ค. 63
67 กิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ทั่วไป 31 ก.ค. 63
68 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ทั่วไป 30 ก.ค. 63
69 ประชุมเครือข่ายสถานศึกษา ทั่วไป 29 ก.ค. 63
70 ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมอบทุนการศึกษาแด่น้อง ทั่วไป 27 ก.ค. 63
71 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั่วไป 23 ก.ค. 63
72 กิจกรรมพิธีไหว้ครู ทั่วไป 23 ก.ค. 63
73 กิจกรรมจากพี่สู่น้องสภา...ร่วมกันพัฒนาสถาบัน ทั่วไป 16 ก.ค. 63
74 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ทั่วไป 3 ก.ค. 63
75 ดร.ประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๓๕ ได้มาติดตามความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ทั่วไป 1 ก.ค. 63
76 เปิดเทอมวันแรก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 1 ก.ค. 63
77 แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ทั่วไป 1 ก.ค. 63
78 การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ทั่วไป 30 มิ.ย. 63
79 อบรมพัฒนาครูผู้นิเทศผ่านระบบ Video Conference ทั่วไป 26 มิ.ย. 63
80 ต้อนรับนางธีรดา แก้วบุญปัน ผอ. คนใหม่ ทั่วไป 18 มิ.ย. 63
81 คณะกรรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ. สุมล สัญญเดช ในการเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ทั่วไป 11 มิ.ย. 63
82 การนิเทศ ติดตามความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน และการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบทางไกล ทั่วไป 2 มิ.ย. 63
83 การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา (COVID - 19) ทั่วไป 8 พ.ค. 63
84 รหัสการเข้าชั้นเรียน google classroom แต่ละรายวิชา ทั่วไป 20 เม.ย. 63
85 ประกาศโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 18 เม.ย. 63
86 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ทั่วไป 13 มี.ค. 63
87 กิจกรรมการนำเสนอโครงงานของนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ทั่วไป 7 มี.ค. 63
88 กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียนชุดใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ทั่วไป 24 ก.พ. 63
89 การสุ่มตรวจหาสารเสพติดในสถานศึกษา ทั่วไป 21 ก.พ. 63
90 การรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ทั่วไป 4 ก.พ. 63
91 กิจกรรมค่าย T.U.W. Big brothers ทุ่งอุดมวิทยา ชี้เข็มทิศ พิชิต O-NET ทั่วไป 24 ม.ค. 63
92 วันครู ประจำปี ๒๕๖๓ ทั่วไป 17 ม.ค. 63
93 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในวันสำคัญ ทำแนวกันไฟป่า ทั่วไป 17 ม.ค. 63
94 วันครู ประจำปี ๒๕๖๓ ทั่วไป 14 ม.ค. 63
95 เยาวชน รุ่นใหม่ มีใบขับขี่ ทั่วไป 13 ม.ค. 63
96 กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ทั่วไป 2 ม.ค. 63
97 กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ทั่วไป 26 ธ.ค. 62
98 คณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้นิเทศติดตามตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษา ทั่วไป 16 ธ.ค. 62
99 การแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ทั่วไป 16 ธ.ค. 62
100 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ทั่วไป 5 ธ.ค. 62
101 กิจกรรมลูกเสือสัมพันธ์ 2562 ทั่วไป 2 ธ.ค. 62
102 กิจกรรมเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด ทั่วไป 27 พ.ย 62
103 การแข่งขันงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้ง ๙ ประจำปี ๒๕๖๒ ทั่วไป 20 พ.ย 62
104 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็งประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ ทั่วไป 11 พ.ย 62
105 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ทั่วไป 6 พ.ย 62
106 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั่วไป 1 พ.ย 62
107 การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ทั่วไป 1 พ.ย 62
108 การมาโรงเรียน/การเข้าเรียน ทั่วไป 26 ต.ค. 62
109 กิจกรรมการให้ความตามโครงการการอบรมจิตใจแจ่มใส อยู่ในร่างกายที่ สมบูรณ์ ทั่วไป 11 ก.ย. 62
110 กิจกรรมการให้ความรู้เรื่อง การใช้ เครื่องมือ การบำรุงรักษา การป้องกันและระงับอัคคีภัย ทั่วไป 26 ส.ค. 62
111 กิจกรรมการแข่งขันวิทยาศาสตร์ไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน ทั่วไป 21 ส.ค. 62
112 กิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ทั่วไป 30 ก.ค. 62
113 โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยาได้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายเยาวชน คนดีศรีทุ่งอุดม ทั่วไป 12 ก.ค. 62
114 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ทั่วไป 12 ก.ค. 62
115 ต้นกล้าเยาวชนจิตอาสา รักษ์สิ่งแวดล้อม สืบสานแนวพระราชดำริ ทั่วไป 8 ก.ค. 62
116 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนาม ทั่วไป 1 ก.ค. 62
117 การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ทั่วไป 27 มิ.ย. 62
118 กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ทั่วไป 26 มิ.ย. 62
119 กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ทั่วไป 26 มิ.ย. 62
120 การพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน อำเภอเมืองปาน ประจำปี ๒๕๖๒ ทั่วไป 26 มิ.ย. 62
121 ประการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จัดซื้อ-จัดจ้าง 20 มิ.ย. 62
122 กิจกรรมพิธีไหว้ครู ทั่วไป 13 มิ.ย. 62
123 กิจกรรมการเรียนรู้โรงเรียนสุจริตศึกษา ทั่วไป 7 มิ.ย. 62
124 กิจกรรมการอบรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ทั่วไป 3 มิ.ย. 62
125 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ทั่วไป 3 มิ.ย. 62
126 กิจกรรมพิธีเปิดประชุมกองลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ทั่วไป 27 พ.ค. 62
127 กิจกรรมวันวิสาขบูชา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ทั่วไป 21 พ.ค. 62
128 การติดตามความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา จาก สพม.๓๕ ทั่วไป 15 พ.ค. 62
129 การปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ทั่วไป 15 พ.ค. 62
130 กิจกรรม รดน้ำดำหัวขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ ทั่วไป 20 เม.ย. 62
131 การรับนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ทั่วไป 2 เม.ย. 62
132 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ทั่วไป 21 มี.ค. 62
133 กิจกรรมการนำเสนอโครงงานของนักเรียน ทั่วไป 14 มี.ค. 62
134 กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียนชุดใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ทั่วไป 7 มี.ค. 62
135 กิจกรรมการรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทั่วไป 6 มี.ค. 62
136 การแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ทั่วไป 21 ก.พ. 62
137 การรับสมัครนักเรียน ทั่วไป 20 ก.พ. 62
138 กิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ทั่วไป 20 ก.พ. 62
139 นิทรรศการวันมาฆบูชา ทั่วไป 20 ก.พ. 62
140 การป้องกันและลดปัญหาหมอกควันในเขตพื้นที่ตำบลบ้านขอ ทั่วไป 15 ก.พ. 62
141 วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ สร้างสรรค์สังคม ทั่วไป 11 ก.พ. 62
142 กิจกรรมการทำแนวป้องกันไฟป่า ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ทั่วไป 6 ก.พ. 62
143 กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ Open House ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ทั่วไป 6 ก.พ. 62
144 กิจกรรมการอบรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ทั่วไป 4 ก.พ. 62
145 จัดกิจกรรมการทำความสะอาดบริเวณห้องเรียน ทั่วไป 4 ก.พ. 62
146 กิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ทั่วไป 4 ก.พ. 62
147 พิธีวันครู ประจำปี ๒๕๖๒ ทั่วไป 17 ม.ค. 62
148 กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ทั่วไป 14 ม.ค. 62
149 กิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ความกตัญญูต่อพ่อแม่ ทักษะการใช้ชีวิตให้รู้เท่าทันเทคโนโลยี ทั่วไป 10 ม.ค. 62
150 การนิเทศติดตามกระบวนเรียนการสอนของโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา ทั่วไป 10 ม.ค. 62
151 กิจกรรมเนื่องในวันคริสต์มาสและวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ทั่วไป 26 ธ.ค. 61
152 วันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ ๒๒ ปี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ทั่วไป 26 ธ.ค. 61
153 การแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ทั่วไป 17 ธ.ค. 61
154 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ทั่วไป 13 ธ.ค. 61
155 กิจกรรมเนื่องในวันเอดส์โลก ทั่วไป 4 ธ.ค. 61
156 กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระ ทั่วไป 30 พ.ย 61
157 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ทั่วไป 27 พ.ย 61
158 วันวชิราวุธ ทั่วไป 23 พ.ย 61
159 สืบสานประเพณียี่เป็ง กิจกรรมลอยกระทง ทั่วไป 23 พ.ย 61
160 กิจกรรมแสดงมุทิตาจิต ทั่วไป 28 ก.ย. 61
161 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ทั่วไป 28 ส.ค. 61
162 กิจกรรมทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ ทั่วไป 10 ส.ค. 61
163 กิจกรรมวันอาเซียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ทั่วไป 9 ส.ค. 61
164 กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ทั่วไป 31 ก.ค. 61
165 กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั่วไป 31 ก.ค. 61
166 กิจกรรมถวายเทียนพรรษาประจำปีการศึกษา 2561 ทั่วไป 24 ก.ค. 61
167 กิจกรรม การเข้าค่ายเยาวชน คนดีศรีทุ่งอุดม ทั่วไป 23 ก.ค. 61
168 การนิเทศการบริหารงานวิชาการ ทั่วไป 9 ก.ค. 61
169 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนาม ทั่วไป 3 ก.ค. 61
170 กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ทั่วไป 26 มิ.ย. 61
171 การเลือกตั้งสมาชิกสภานักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ทั่วไป 7 มิ.ย. 61
172 กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ทั่วไป 7 มิ.ย. 61
173 กิจกรรมพิธีเปิดประชุมกองลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ทั่วไป 31 พ.ค. 61
174 จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ทั่วไป 31 พ.ค. 61
175 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ทั่วไป 26 พ.ค. 61
176 กิจกรรมปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ทั่วไป 14 พ.ค. 61
177 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและวันเกียรติยศนักเรียน ทั่วไป 19 มี.ค. 61
178 การรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 ทั่วไป 13 มี.ค. 61
179 กิจกรรมนำเสนอโครงงานของนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ทั่วไป 8 มี.ค. 61
180 กิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ทั่วไป 2 มี.ค. 61
181 กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ทั่วไป 20 ก.พ. 61
182 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม. 1- ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ทั่วไป 13 ก.พ. 61
183 กิจกรรมทำแนวกันไฟ ทั่วไป 5 ก.พ. 61
184 กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา ประจำปีการศึกษา 2560 ทั่วไป 19 ม.ค. 61
185 วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ท่าน ผอ. สุมล สัญญเดช และคณะครูโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยาเข้าร่วมพิธีวันครู ประจำปี ๒๕๖๑ ทั่วไป 17 ม.ค. 61
186 กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน ทั่วไป 26 ธ.ค. 60
187 การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2560 ทั่วไป 20 ธ.ค. 60