• โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
    156 หมู่ที่ 10บ้านทุ่งแล้ง ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240

  • โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
    156 หมู่ที่ 10บ้านทุ่งแล้ง ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240

ที่ตั้ง/แผนผัง

โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
156 หมู่ที่ 10บ้านทุ่งแล้ง ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
โทรศัพท์ 0 5436 4096 โทรสาร 0 5436 4096

ขอเส้นทางไปที่ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา


     


ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1157 ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา ตั้งอยู่ที่ ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
อยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ 643 กม.ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพประมาณ 8 ชั่วโมง 11 นาที *
อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 61.2 กม.ใช้เวลาเดินทางตัวจังหวัดประมาณ 1 ชั่วโมง 12 นาที **
อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 17.0 กม.ใช้เวลาเดินทางตัวอำเภอประมาณ 22 นาที ***