• โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
    156 หมู่ที่ 10บ้านทุ่งแล้ง ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240

  • โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
    156 หมู่ที่ 10บ้านทุ่งแล้ง ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240

กิจกรรมสานต่อการเรียนรู้ "เรื่องความพลัดพรากสุญเสียคุณค่าและความหมายของชีวิต"ให้กับเยาวชน โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง