• โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
    156 หมู่ที่ 10บ้านทุ่งแล้ง ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240

  • โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
    156 หมู่ที่ 10บ้านทุ่งแล้ง ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240

ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายธิปไตย รุ่งเลิศ
ตำแหน่งค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์/ศษ.ม.การบริหารการศึกษา ตำแหน่ง ครู วิทยะฐานะ ชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ : 0817068733 อีเมล์ : THIPATAI2009@WINDOWSLIVE