• โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
    156 หมู่ที่ 10บ้านทุ่งแล้ง ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240

  • โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
    156 หมู่ที่ 10บ้านทุ่งแล้ง ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240

ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายชวภณ เปี้ยอุ๊ด
ตำแหน่งวท.บ.พืชาสตร์/ศษ.ม.การบริหารการศึกษา ตำแหน่ง ครู วิทยะฐานะ ชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ : 0956935115 อีเมล์ : [email protected]